marți, 19 ianuarie 2010

Adevarul despre HOROSCOPHoroscopul a devenit atât de obişnuit în viaţa oamenilor, încât cele mai multe ziare şi reviste au rezervate câte o rubrică pentru el, iar la televiziunea naţională zilnic apare cineva ca să anunte horoscopul. Ce spune Dumnezeu despre aceasta şi ce efect are asupra oamenilor horoscopul?

Practica horoscopului este păcătoasă. Dumnezeu spune în cartea Deuteronom 18:10–14:Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta.” Astrologia nu este o ştiinţă bazată pe fapte, ci potrivit Bibliei este “un meşteşug de ghicitor, de cititor în stele” cu scopul de a “vesti viitorul”. Oricine face acest lucru este o urâciune înaintea Domnul. Cine se face vinovat de acest păcat? Atât cel ce ghiceşte, cât şi cel care apelează la ghicitor pentru a afla viitorul. Consecinţele pentru ambele părţi vor fi în aceiaşi măsură. Vă daţi seama ce blestem este asupra celor care practică aceste lucruri până şi la televiziune şi ziare şi cât necaz şi blestem atrag ei asupra oamenilor care conştient, sau din ignoranţă apelează la “serviciile” lor.

Ghicitorii în stele nu pot spune adevărul. În timpul proorocului Ieremia, doar el singur vestea poporului din Iuda că vor merge în robia Babiloneană. Toţi ceilalţi prooroci minciunoşi, ghicitori în stele, cei ce spuneau horoscopul, vesteau pace şi linişte. Iată ce spune Dumnezeu la Ieremia 27:9 cu privire şi la zodiac: De aceea, să n-ascultaţi pe proorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe cititorii voştri în stele, şi pe vrăjitorii voştri, cari vă zic: ,Nu veţi fi supuşi împăratului Babilonului!” Tot poporul a mers în robie, aşa cum a vestit Dumnezeu şi nu cum o spuneau cititorii în stele. Horoscopul este o unealtă a diavolului prin care sunt vestite o parte mare de lucruri ce se împlinesc şi astfel să strecoare în viaţa omului minciună cu privire la lucrurile esenţiale ca astfel să-l îndepărteze de Dumnezeu. Nu te lăsa înşelat.

Horoscopul nu este revelaţie de la Dumnezeu. Capitolu 2 din cartea proorocului Daniel relatează despre împăratul Nebucadneţar al Babilonului, care a avut un vis groaznic, dar nu a reţinut visul. El a chemat toţi cititorii în stele şi le-a cerut să-i spună visul şi interpretarea lui. Nimeni din ei nu au fost în stare să facă potrivit cu porunca impăratului şi când s-a infăţişat Daniel în fata împăratului cu răspunsul, a spus: Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sînt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întîmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe cari le-ai avut în patul tău.” (Daniel 2:27-28) Nici odată să nu apelezi la horoscop, pentru că aceasta nu este o relevaţie de la Dumnezeu, ci este o urâciune care te indepărtează de la adevărul lui Dumnezeu. Aceasta practică distruge viaţa tuturor celor ce o urmează.

Oamenii care practică horoscopul au o condamnare eternă. În pasajul din cartea Deuteronom, ghicitul în stele este pus pe acelaşi cântar cu vrăjitoria şi este calificat ca una din practici ale vrăjitoriei. Ultimul capitol, al ultimei cărţi din Biblie – Apocalipsa, are următoarele cuvinte: “ Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”(Apocalipsa 21:8)

Dacă ai practicat până acum horoscopul, renunţă azi definitiv la această practică urâcioasă înaintea lui Dumenezeu. Cumpără-ţi o Biblie, caută o biserică şi un grup de oameni care studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Fă-ţi o disciplină să studiezi ca să cunoşti caracterul lui Dumnezeu care doreşte să-ţi dea un viitor şi o nădejde şi are toată puterea să facă aceasta.

Preot Vasile Filat

Seja o primeiro a comentar

Trimiteți un comentariu

Părerea ta este importantă pentru mine ....

Related Posts with Thumbnails

Un fluturas .... pe scena vietii! © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO